• Accedeix a les aules virtuals de les teves assignatures


  El CAMPUS de l'institut Bernat el Ferrer és l'entorn virtual d'aprenentatge que serveix per donar suport a la docència presencial.

  En aquest MOODLE hi ha les aules virtuals corresponents a les assignatures que en fan ús.

  Les aules virtuals que ofereix el CAMPUS faciliten al professorat i a l'alumnat una sèrie d'eines per desenvolupar l'activitat docent de l'assignatura.


   
  Professorat
  Alumnat
  • Estructura i publica la seva assignatura 
  • Crea continguts i activitats
  • Avalua  les activitats
  • Comunicació amb l'alumnat
  • Accedeix als continguts
  • Lliura treballs
  • Consulta les seves qualificacions
  • Comunicació amb el professorat i els companys de l'aula  Accedeix al CAMPUS de l'Institut Bernat el Ferrer


  Per accedir al CAMPUS cal:
  • Haver-se registrat amb un correu electrònic.
  • Ésser professor/a o alumne/a d'alguna assignatura que utilitzi una aula virtual.