Accedeix a les aules virtuals de les teves assignatures

El CAMPUS de l'institut Bernat el Ferrer és l'entorn virtual d'aprenentatge que serveix per donar suport a la docència presencial.

En aquest MOODLE hi són les aules virtuals corresponents a les assignatures que en fan ús.

Les aules virtuals que ofereix el CAMPUS faciliten al professorat i a l'estudiantat una sèrie de eines per desenvolupar l'activitat docent de l'assignatura.


Professorat Alumnat
  • Estructura i publica la teva assignatura 
  • Crea continguts i activitats
  • Avalua  les activitats
  • Comunicat amb l'estudiantat
  • Accedeix als continguts
  • Lliura treballs
  • Consulta les teves qualificacions
  • Comunicat amb el professorat i els altres  companys de l'aula


Accedeix al CAMPUS de l'Institut Bernat el Ferrer

Per accedir al CAMPUS cal:
  • Haver-se registrat amb un correu electrònic.
  • Ésser professor/a o estudiant/a d'alguna assignatura que utilitzi un aula virtual.